Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Ο Κ.Ι.Γ.Κ. για τον συγγραφέα

Κρητική Επιθεώρηση - Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2005
Ρεθεμνιώτικα Νέα - Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2005
Ρέθεμνος - Σάββατο 8-Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: